Berichten

12 Verschillende akkoorden

12 Verschillende akkoorden

Majeur / mineur / verminderd / overmatig / suspended / septime / sext / none
Een akkoord bestaat minimaal uit 3 tonen.

12 Verschillende akkoorden

A mineur – D mineur – E majeur akkoord

C Majeur, mineur en Dim akkoorden, weergegeven op pianotoetsen

Op deze afbeelding wordt een Majeur, mineur en Dim akkoord getoond in de toonsoort “C”. Het “Dim akkoord” wordt ook wel een verminderd akkoord genoemd. Muziekstukken welke in Majeur zijn geschreven hebben in principe een opgewekte klank. Mineur en verminderde akkoorden klinken doorgaans droeviger/serieuzer.

C – F – G Majeur akkoorden [pianotoetsen]


Akkoorden-combinaties

Er zijn veel akkoorden-combinaties mogelijk.
Met de combinatie “c majeur – f majeur – G majeur” kunnen eenvoudig composities tot stand komen. Vaak wordt de volgorde “c – f – c – g – f – c” gebruikt.

Zie ook: mineur akkoorden

.


Akkoorden in verschillende Liggingen [omkeringen]

Een akkoord bestaat tenminste uit drie tonen en wordt ook wel “drieklank” genoemd.
Een drieklank kan in drie verschillende liggingen worden gespeeld:

Kort gebroken dominant 7 akkoord [G7]

.

Kort gebroken dominant 7 akkoord G majeur genoteerd in letters.
kortgebroken-7-accoord-g-majeur