c mineur

c mineur


Uiteraard zijn er veel akkoorden-combinaties mogelijk. Met de combinatie “c mineur – f mineur – G majeur” kunnen eenvoudig composities tot stand komen. Vaak wordt de volgorde “c – f – c – g – f – c” gebruikt.

f mineur

f mineur

g majeur

G majeur

Zie meer akkoorden…