Condities & inschrijven

De lessen

Jaarlijks worden per leerling 40 privé-lessen van 30, 45 of 60 minuten (naar keuze) in het lesrooster gereserveerd. De lessen worden op een vaste dag en tijd ingedeeld. Er kan op ieder moment in het jaar worden gestart met de pianolessen. Zie beschikbare lestijden.

Leslocatie

De lessen worden gegeven aan de Berkheide 10 in Rotterdam. Les bij u aan huis is ook mogelijk, met een minimale lesduur van 60 minuten per keer. Bij pianoles aan huis, wordt een meerprijs in rekening gebracht van €15,- per les.

Verzuim

Wanneer de leerling(e) geen gebruik maakt van een afgesproken lestijd is niettemin lesgeld verschuldigd. Dit in verband met de reserveringen. Bij annulering van een les, tenminste 7 dagen voorafgaand aan de les kan deze worden verzet naar een ander passend tijdstip.

Wanneer de docent verzuimt, zal deze les niet in rekening worden gebracht en gekort worden op het lesgeld, of wordt de les, in overleg op een later moment ingehaald.

Vakanties

Vakanties komen overeen met die van het basisonderwijs in de regio (Rotterdam) waar de lessen worden gegeven. Tijdens deze vakantieperiodes wordt er (in principe) geen les gegeven, tenzij anders wordt overeengekomen. Zie hier de vakantie kalender.

Lesgeld, facturering en betalingstermijn

Het lesgeld is berekend op jaarbasis (40 lessen) en dient voor de eerste les van ieder betalingstermijn te worden voldaan. De betaling van het lesgeld, loopt gedurende de vakantieperiodes door.


U kunt kiezen uit drie betalingstermijnen:

  1. Facturering per maand. 12 Facturen per jaar á €85,-.
  2. Facturering per 3 maanden. 4 Facturen per jaar á €250,-.
  3. Facturering 1 keer per jaar á € 900,- (€100, korting per jaar).

*Deze tarieven zijn gebaseerd op een lesduur van 30 minuten per les. Wanneer pianolessen van 45 of 60 minuten gewenst zijn, worden bovengenoemde tarieven hiernaar omgerekend.


.

Opzeggen / lessen beëindigen

Indien u de lessen wilt beëindigen, dient u minimaal 14 dagen, voor de nieuwe betalingstermijn op te zeggen. Opzeggen kan via email. Tijdens een vakantieperiode kunnen de lessen niet tussentijds worden opgezegd.