12 Verschillende akkoorden

12 Verschillende akkoorden

Majeur / mineur / verminderd / overmatig / suspended / septime / sext / none
Een akkoord bestaat minimaal uit 3 tonen.

12 Verschillende akkoorden