Berichten

De juiste houding aan de piano

Wanneer u piano studeert is het belangrijk om de juiste houding aan te nemen. Dit betreft een algehele lichaamshouding (vingers, handen, schouders). De hoogte en afstand tot de piano en toetsen zijn hierbij erg belangrijk.

  • Hoe positioneer ik mijn vingers en handen?
  • Wat is de juiste hoogte van de pianokruk?
  • Wat is de juiste afstand tot de piano?

Op deze pagina staan alle belangrijke aspecten betreffende de juiste houding aan de piano beschreven.

Basishouding aan de piano:

Nummering van de vingers
Duim = 1
Wijsvinger = 2
Middelvinger = 3
Ringvinger = 4
Pink = 5

Bepaal het midden van de piano
Sla gelijktijdig met uw “derde vingers” de twee uiterste toetsen aan. U voelt nu aan de lengte van uw armen of u in het midden van de piano zit.

Ga vooraan op de stoel zitten
Bezet niet de gehele stoel. Dit bevordert een actieve houding.

Plaats de voeten vooruit in de richting van de pedalen.
Dit zorgt ervoor dat u stevig zit, u kunt tevens de pedalen bedienen.

Zit rechtop
Laat de schouders ontspannen.

Afstand bepalen
Afstand bepalen door de bovenarm te laten hangen, vingers rond op de toetsen, ellebogen zijn nu aan de voorzijde van het lichaam.

Hoogte bepalen
Hoogte bepalen door de bovenarmen te laten hangen, polsen horizontaal, ellebogen moeten nu ongeveer één lijn vormen met de toetsen.

Handhouding
Strek de hand, knik de onderste twee vingerkootjes tot een haakse positie ten opzichte van de hand (een “klauwtje”). Plaats de duim recht naast de vingers boven de toetsen. Plaats iedere vinger boven een nieuwe witte toets.


Manier van piano studeren:

Studeer langzaam tijdens de eerste fase van het muziekstuk . Langzaam instuderen is noodzakelijk om overzicht van alle details en structuur te behouden; vloeiend en op het juiste tempo spelen van de compositie oefent u pas nadat u het muziekstuk technisch beheerst.
muziekterm = adagio

Studeer alles in één tempo de onderlinge tijdsduurverhouding dient tijdens het spelen van de compositie intact te blijven, ook wanneer de compositie nog niet op het juiste tempo wordt uitgevoerd.

Tel alle bladmuziek (hardop) mee.

Studeer waar mogelijk gebonden dit is het aan elkaar spelen van tonen. muziekterm = legato
N.B. niet slepen; dit is het overlappen van tonen.

Sla zacht aan
Om egaal zachte tonen te produceren is veel beheersing nodig, om deze reden moet een studerend (aankomend) pianist overwegend zacht oefenen. Doorgaans klinkt een zachte toon beter.
Muziekterm = p = piano


Muzieknoten leren lezen