Maatsoort en maten

In bladmuziek wordt de maatsoort aangegeven met twee cijfers onder elkaar die vooraan in de notenbalk staan.

  • Het bovenste cijfer geeft aan hoeveel tellen er per maat zijn.
  • Het onderste cijfer is de leteenheid, die bepaald welke noot “1” tel duurt.
    Wanneer het onderste cijfer “4” is, duurt een hele noot 4 tellen.

Maat en Maatstreep

Wat is de lengte van muzieknoten?

Toonduur - lengte van noten

Waardestrepen vervangen losse vlaggetjes

Wanneer er meerdere noten met vlaggetjes, achter elkaar staan kunnen de vlaggetjes worden vervangen door waardestrepen.
Waardestrepen

Toonduur oefenen / Training modules

Telling van muzieknoten Leren & Trainen
Ritmische oefeningen voor hele-, 1/2, 4e, 8e, 16e noten, triolen en quintolen, in de maatsoorten 4/4 en 3/4. Met de oefen modules kunt u ritmes oefenen op een zelf in te stellen snelheid. De ritme oefeningen zijn oplopend in moeilijkheid.