Hoe speel ik eenvoudig Jazz akkoorden op piano?

 Hoe speel ik eenvoudig Jazz akkoorden op de piano?Jazz akkoorden Bladmuziek PDF / Video / Meespeeltrack…
Eenvoudig spelen van Jazz akkoorden op alleen de witte toetsen van de piano. Bladmuziek PDF sheet, voorzien van akkoordsymbolen.
Bladmuziek bekijken/downloaden…

Eenvoudig Jazz akkoorden tot stand brengen

Hoe speel ik eenvoudig Jazz akkoorden op de piano?

Jazz akkoorden op de witte toetsen kunnen eenvoudig tot stand worden gebracht, door een septime (7) aan het desbetreffende akkoord toe te voegen. Septime is het Latijnse telwoord voor “zeven”.  Een septime eenvoudig kan worden gevonden door 7 trappen te tellen vanaf de grondtoon van het desbetreffende akkoord. Bijvoorbeeld: B is de 7e trap in de toonladder van C. Het interval van “1” naar “7” heet een septime.

“Maj7” of “7” akkoord

  • Wanneer het septime een halve toon onder de grondtoon van een akkoord te vinden is, spreekt men over een “Majeur 7”  akkoord (Maj7″). Het interval word een “Groot septime” genoemd. Dit interval is toonladder-eigen.
  • Wanneer het septime een hele toon onder de grondtoon van een akkoord te vinden is, spreekt men over een “septime”  akkoord (7) (“dominant septimeakkoord is de klassieke benaming). Het septime is in dit geval een halve toon verlaagt ten opzichte van het laddereigen septime.

Toontrappen:

C1 – D2 – E3 – F4 – G5 – A6 – B7 – C8

Akkoorden tot stand brengen

Een akkoord ontstaat uit trap 1,3, 5 en 7.
Bijvoorbeeld:

C – E – G – B of  D – F – A – C

Majeur 7 akkoord C

Majeur 7 akkoord D

Alle septime akkoorden op de witte toetsen met akkoord symbolen

  1. C maj7: C – E – G – B
  2. Dm7: D – F – A – C
  3. Em7: E – G – B  – D
  4. Fmaj7: F – A – C – E
  5. G7: G -B -D – F
  6. Am7: A – C – E – G
  7. Bm7(m5): B – D – F – A

7 akkoorden notatie


Jazz akkoorden Bladmuziek PDF / Video / Meespeeltrack…
Hoe speel ik eenvoudig Jazz akkoorden op de witte toetsen van de piano?
Jazz akkoorden op de witte toetsen van de piano

Zie ook: