Rusttekens / Symbolen

Een stilte wordt in het muziekschrift aangeduid door middel van rusttekens (of kortweg “rusten” genoemd).

Rusttekens / Symbolen:

Muziek Rusttekens

Wanneer het onderste cijfer van een maatsoort 4 is, duren de volgende rusten:

  • De hele rust duurt zolang als het bovenste cijfer van de maatsoort is.
  • Halve rust = 2 tellen
  • Kwart rust = 1 tel
  • Achtste rust = 1/2 tel
  • Zestiende rust =  1/4 tel

.

.