Een stilte wordt in het muziekschrift aangeduid door middel van rusttekens (of kortweg “rusten” genoemd).

Rusttekens / Symbolen:

Muziek Rusttekens

Wanneer het onderste cijfer van een maatsoort 4 is, duren de volgende rusten: