Een Majeur toonladder bestaat uit een reeks van 7 verschillende tonen. De eerste toonladder is de toonladder van C. De toonladder C majeur is neutraal omdat deze geen kruizen of mollen heeft.

Majeur toonladder voorbeeld in toonsoort C:
majeur-toonladder-c

De onderlinge toonafstanden van deze toonladder zijn:

1 – 1 – ½1 – 1 – 1 – ½

Voorbeeld in toonsoort C:

Toontrappen

Met trap of toontrap worden de tonen van een toonladder aangeduid. Een trap wordt aangegeven met een Romeins cijfer. De grondtoon is de eerste en de belangrijkste toon van de toonladder. Ondanks dat een Majeur toonladder 7 trappen (tonen) kent, wordt meestal de grondtoon als eerste en als laatste (8e) toon gespeeld.  PDF intervallen…

Zie de toontrappen van een Majeur toonladder:

Tetrachord schema

De toonladder wordt verdeeld in twee tetrachorden. Onder tetrachord wordt verstaan: de helft van een toonladder. Het woord is afkomstig uit het oude Grieks en betekent: vier tonen of vier snaren. De beide tetrachorden noemt men het tetrachord-schema.

  1. Eerste tetrachord: C (1) D (1) E (1/2) F
  2. Tweede tetrachord: G (1) A (1) B (1/2) C

De beide tetrachorden worden door een hele toonafstand gescheiden:

I—–1—–II—–1—–III—½—IV….1….V—–1—–VI—–1—–VII—½—VIII

Bron afbeelding: Ger Samson – voormalig Rotterdamse pianoschool

Majeur toonladders voor pianostudie

Majeur toonladders genoteerd over 2 octaven

Bladmuziek - Majeur toonladders