vol-geluid


Uitleg, Bladmuziek PDF

Een akkoord bestaat tenminste uit drie tonen en wordt ook wel “drieklank” genoemd. Een drieklank kan in drie verschillende liggingen worden gespeeld; de grondligging, de eerste- en de tweede omkering. Ook kunnen meerdere malen dezelfde tonen voorkomen (bijvoorbeeld C- E – G – C – E blijft C majeur).

Voorbeeld van akkoord-liggingen in toonsoort C majeur (combinatie van C – E – G)

c-major_3klank-liggingen

In de deze compositie worden verschillende omkeringen gebruikt:

E – G – C = C majeur akkoord – 1e omkering:
c-2e

D – G – B = G majeur akkoord – 2e omkering:
g-2e

E – A – C = A mineur akkoord – 2e omkering:
a-1e


Verder wordt in deze compositie een F majeur akkoord gebruikt in de grondligging: