Corona voorzorgsmaatregelen

Blijf thuis wanneer u één van onderstaande verschijnselen heeft. Deze verschijnselen kunnen het begin zijn van het coronavirus (COVID-19). Blijf thuis om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Ook wanneer u denkt dat de klachten wel meevallen, kunt u beter thuis blijven en wanneer iemand uit het gezin deze klachten heeft.

Symptomen kunnen zijn:

 • Hoesten
 • Kuchen of niezen
 • Loopneus
 • Keelpijn
 • Verhoging of koorts
 • Kortademigheid
 • Hoofdpijn
 • Brandende ogen
 • Moeheid
 • Je ziek voelen en/of diarree

Maatregelen tijdens de les

 • Houd maximale afstand ten opzichte van elkaar.
 • Draag een mondkapje.
 • Hoesten, kuchen en niezen in de elleboog.
 • Maak uw handen schoon bij binnenkomst.
  Er zijn handgel en speciale doekjes hiervoor beschikbaar in de lesruimte.
 • Reinig de pianotoetsen na afloop van de les,.
  Er zijn speciale doekjes hiervoor beschikbaar in de lesruimte.
 • Laat een voorgaande leerling eerst de lesruimte verlaten, voordat u de ruimte betreedt.
 • Kom zo veel mogelijk alleen. Ouders aub wachten in de auto.
 • Ga eerst thuis naar het toilet, indien nodig.
 • Tijdens de les zal er geen drinken meer worden aangeboden.
 • Traktaties aan kinderen (grabbelton en snoep) zal tijdelijk komen te vervallen.

Bron – als uitgangspunt is gebruikt: fysiotherapierijnmond.nl