De proeflessen

Deze proefperiode omvat 8 wekelijkse privélessen van 30 minuten en wordt in het lesrooster voor u gereserveerd. De lessen worden op een vaste dag en tijd ingedeeld. Er zijn plaatsen beschikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag. Er kan op ieder moment in het jaar worden gestart met de pianolessen.

Locatie van de pianoles-praktijk

De lessen worden gegeven aan de Berkheide 10 in Rotterdam.

Verzuim van lessen

Wanneer de leerling(e) geen gebruik maakt van een afgesproken lestijd is niettemin lesgeld verschuldigd. Dit in verband met de reserveringen. Wanneer de docent verzuimt, zal deze les niet in rekening worden gebracht en gekort worden op het lesgeld, of wordt de les, in overleg op een later moment ingehaald.

Lesgeld, facturering en betalingstermijn

Het lesgeld voor de 8 proeflessen inclusief lesmaterialen bedraagt €104,75 met Rotterdampas korting.

Na de proefperiode

Nadat u de 8 proeflessen heeft gevolgd, kunt u besluiten om wel of niet door te gaan met de pianolessen. De lessen kunnen worden wekelijks voortgezet op basis van 30, 45 of 60 minuten per les. Indien u na de proefperiode de lessen wilt beëindigen, is hiervoor geen opzegtermijn van toepassing.