Telling van noten en rusten in een kwartsmaat

Maten en maatsoorten

Een muziekpartituur is onderverdeeld in vakjes. Deze vakjes heten “maten”. Iedere maat begint met tel één.


Een maatstreep is een verticale lijn welke de maten van een muziekstuk van elkaar scheiden. Het gedeelte tussen twee maatstrepen heet een maat. Aan het eind van een muziekstuk staat een dubbele streep.


Aan het begin van een muziekstuk wordt een maatsoort of maataanduiding genoteerd. Er bestaan verschillende maatsoorten. Het onderste cijfer is niet altijd een vier zoals getoond op de afbeelding (dit kan bijvoorbeeld ook 8 of 16 zijn),  maar “kwartsmaten” zijn ongetwijfeld de meest gebruikte maatsoorten.

Het bovenste cijfer van een maatsoort geeft aan hoeveel tellen er in een maat gaan.


Wanneer het onderste cijfer van een maatsoort “4” is, wordt onderstaande telling gehanteerd. Onderstaande telling is alleen van toepassing bij “kwartsmaten” (2/4 – 3/4 – 4/4).


De hele noot duurt zolang als het onderste cijfer van de maatsoort groot is.

Aan de vorm van de noot kan worden afgelezen hoelang deze moet klinken.


Waardestrepen

.Wanneer twee of meer noten achter elkaar komen, kunnen de losse vlaggetjes worden vervangen door waardestrepen.


Een stilte in een muziekstuk wordt aangegeven d.m.v. “rusttekens”.

Een pauze in de klank wordt aangegeven door middel van “rusttekens” of ook wel “rusten” genoemd. Op deze manier kan precies worden bepaald hoelang een stilte (rust) duurt. Wanneer het onderste cijfer van een maatsoort “4” is, wordt onderstaande telling gehanteerd.

De hele rust duurt zolang als het bovenste cijfer van de maatsoort groot is.
 

Zo verhouden de muzieknoten zich tot de toetsen

Muzieknoten en de toetsen van de piano. Welke noot hoort bij welke toets?

Noten oefening 3

Noten oefening 2

Noten oefening 1

Ritme dictee – ritme oefeningen – PDF’s

Oefeningen in het uitvoeren van ritme. Klap of tik de noten op het juiste tijdstip.

1. Hele noten – halve noten – kwart noten

ritme dictee 1 - ritme oefenen


2. Hele noten – halve noten – kwart noten – achtste noten

ritme dictee 2 - ritme oefenen


3. Hele-, halve-, kwart-,  achtste- en zestiende noten

Ritme dictee 3 - ritme oefenen

Noten oefening 1, 2, 3

Noten oefening 1

NOTEN OEFENING 1


Noten oefening 2

NOTEN OEFENING 2


Noten oefening 3

NOTEN OEFENING 3

Pianotoetsen zonder namen

pianotoetsen-zonder-namen

Namen van Majeur en mineur akkoorden oefenen

Met deze webapplicatie kunnen de namen van Majeur en mineur akkoorden worden getraind in quiz-vorm.

Majeur en Mineur akkoorden oefenen

Benoem de akkoorden:

Zie hier een overzicht van de Majeur en mineur akkoorden