Artikelen door Digi

Ritme dictee – ritme oefeningen – PDF’s

Oefeningen in het uitvoeren van ritme. Klap of tik de noten op het juiste tijdstip. 1. Hele noten – halve noten – kwart noten 2. Hele noten – halve noten – kwart noten – achtste noten 3. Hele-, halve-, kwart-,  achtste- en zestiende noten

Rusttekens / Symbolen

Een stilte wordt in het muziekschrift aangeduid door middel van rusttekens (of kortweg “rusten” genoemd). Rusttekens / Symbolen: Wanneer het onderste cijfer van een maatsoort 4 is, duren de volgende rusten: De hele rust duurt zolang als het bovenste cijfer van de maatsoort is. Halve rust = 2 tellen Kwart rust = 1 tel Achtste […]

Namen van muzieknoten overzicht

Notenstelsel Een notenbalk bestaat uit 5 horizontale lijnen op gelijke afstanden van elkaar. Bij de piano gebruiken we het 11-lijnig notenstelsel, d.w.z. 2 notenbalken + 1 koppellijntje. De lijnen van een notenbalk worden van onder naar boven geteld: 1 t/m 5. Een lijnnoot staat door een lijn heen en een tussen-noot niet. . . . […]