Algemene Voorwaarden digitale producten

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle digitale producten, welke worden aangeboden op Pianolessen.eu.

Betaling en levering

1.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en exclusief 21% BTW.
1.3 De betaling van de aangeboden digitale producten en online diensten op Pianolessen.eu geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via email of de website geleverd.
1.4 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat u een definitieve koopovereenkomst aan met Pianolessen.eu.
1.5 Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het plaatsen of verzenden van de bestelling zijn voor rekening en risico van de afnemer.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

2.1 Pianolessen.eu is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.
2.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste e-mailadres aan Pianolessen.eu. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, PDF reader, geluidsfuncties, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen en gebruikt.

Copyright en gebruik van downloads

3.1 Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Pianolessen.eu.
3.2 Op de digitale producten van Pianolessen.eu berust copyright. Het is daarom niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming de gekochte digitale producten te kopiëren en/of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.
3.3 Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

Herroepingsrecht

4.1 Op de digitale producten van Pianolessen.eu geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk. Wanneer u tijdens het bestelproces overgaat tot afrekenen en instemt met deze Algemene voorwaarden, ziet u af van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. U stemt dan in met directe levering via een downloadlink of onmiddellijke toegang tot het afgeschermde deel van Pianolessen.eu.

Nederlands recht

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.