Akkoorden in verschillende liggingen toepassen

Uitleg, Bladmuziek PDF en Luistervoorbeeld

Een akkoord bestaat tenminste uit drie tonen en wordt ook wel “drieklank” genoemd. Een drieklank kan in drie verschillende liggingen worden gespeeld; de grondligging, de eerste- en de tweede omkering. Ook kunnen meerdere malen dezelfde tonen voorkomen (bijvoorbeeld C- E – G – C – E blijft C majeur).

Voorbeeld van akkoord-liggingen in toonsoort C majeur (combinatie van C – E – G)

c-major_3klank-liggingen

In de deze compositie worden verschillende omkeringen gebruikt:

E – G – C = C majeur akkoord – 1e omkering
c-2e

D – G – B = G majeur akkoord – 2e omkering
g-2e

E – A – C = A mineur akkoord – 2e omkering
a-1e

fVerder wordt in deze compositie een F majeur akkoord gebruikt in de grondligging.

Download bladmuziek PDF

Download luistervoorbeeld

 
vol-geluid